Share This Post

Algemeen

Zijn elektrische auto’s beter voor het milieu?

Zijn elektrische auto’s beter voor het milieu?

Elektrische auto’s worden veelal aangeduid als een van de belangrijkste schakels in de strijd tegen klimaatverandering en CO2 uitstoot. Natuurlijk moeten we ooit volledig van de fossiele brandstoffen af, en dat kan niet zonder elektrische auto’s.

Toch wordt de elektriciteit voor de auto’s érgens opgewekt. Daarnaast schijnen de accu’s een grote impact te hebben op het milieu. Zowel tijdens de productie als na hun gebruiksleven. In dit artikel zullen we wat dieper ingaan op de voor- en nadelen van elektrische auto’s en hun plek in de duurzame samenleving waar we met zijn allen naar toe (proberen) te leven.

Is de elektriciteit wel schoon (genoeg)?

Een van de belangrijkste punten in de discussie is de herkomst van de energie die in elektrische auto’s gebruikt wordt. In het jaar 2019 is namelijk slechts 13% van alle elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen als wind- en zonne-energie. Dit is natuurlijk maar een klein gedeelte, en critici moeten nog maar zien of er in afzienbare tijd genoeg energie kan worden gehaald uit groene bronnen. Toch zijn de verwachtingen op dit punt (redelijk) positief. De windparken schieten de grond uit en voorspellingen vertellen dat in 2030 48% van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie uit windenergie bestaat. Tel daar de 18% zonne-energie (ook 2030) bij op en je zit al ver boven de 60%.

En dan hebben we het nog niet eens over kernenergie, een van de grootste taboe’s van Nederland. Kernenergie is zeer schoon en levert nauwelijks (CO2) uitstoot op. Toch wordt er nauwelijks in geïnvesteerd omdat de publieke opinie het ‘gevaarlijk’ vindt. Zonde.

Maar de schoonheid van elektrische auto’s heeft uiteraard ook betrekking op de recyclemogelijkheden van bijvoorbeeld de accu’s. In Nederland krijgen de accu’s na hun gebruiksleven eerst een andere toepassing in bepaalde apparaten. Als ze ook hier niet meer rendabel zijn ondergaan ze een chemisch proces. Dit proces zorgt ervoor dat bijna alle grondstoffen van de accu’s opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit kost natuurlijk allemaal extra energie. Daarom moet dit gedeelte ook zeker worden meegenomen in de berekening van de impact van elektrische auto’s op het milieu.

Zorgen de elektrische auto’s niet voor stroompieken en overbelasting?

Daarnaast vragen velen zich af of ons elektriciteitsnetwerk de vraag wel aankan, als alle auto’s constant aan de stroom moeten om op te laten. Om dit punt verder te onderzoeken is er door het CBS gekeken naar de totale groei van het verbruik van elektriciteit. Ondanks de zorgen is er nauwelijks een groei te zien sinds de elektrische auto’s meer in trek kwamen. Als de data vanaf 2010 wordt geanalyseerd valt slechts een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,04% per jaar te zien. Niet echt noemenswaardig dus.

Iets waar wel rekening mee moet worden gehouden zijn de stroompieken. Een van de zwakkere punten van wind- en zonne-energie is het feit dat er tijdens een windstille, bewolkte dag weinig energie kan worden opgewekt. Daarom zou het stroomnet overbelast kunnen raken als men allemaal tegelijk hun auto in twee uur tijd wil opladen. Hier zijn echter ook al oplossingen voor gevonden; de energieleverancier kan voor elk huishouden maxima instellen met betrekking tot het stroomgebruik. Hier moet natuurlijk een en ander voor worden aangepast, maar het is geen onoverkomelijk probleem.

The way to go?

Er zitten haken en ogen aan de transitie van traditionele auto’s naar de elektrische variant. Voordat iedereen over kan stappen moeten er bepaalde dingen worden veranderd en uitgezocht. Toch lijken we écht niet zonder te kunnen. Een recent van de ANWB heeft bijvoorbeeld aangetoond dat elektrische auto’s over de gehele levenscyclus 35 tot 55 procent minder CO2 uitstoot dan een benzine auto.

Ook qua fijnstof is het een stuk beter; tot wel 45 procent minder dan een vergelijkbare dieselauto. Uiteindelijk zullen we allemaal elektrisch moeten gaan rijden, alleen de overgang moet op een verantwoorde manier gaan, waar kritiek niet wordt afgedaan als ‘iets voor de petrolheads’.

Share This Post

Leave a Reply